Zodpovedné hranie

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na zodpovedné hranie. Ak zákazníci prekročia hranicu medzi zábavou a patologickým hraním, naša obsluha nasmeruje zákazníka na linku pomoci, ktorá poskytne postup, ako s patologickým hraním účinne bojovať.

LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM
0800 800 900
Bezplatné telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí

Prevádzkové hodiny: pondelok až piatok od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.

Prevádzkuje Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, 827 99 Bratislava